Bizim haqqımızda

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Əziz saytımızın ziyarətçisi! İlk öncə Allahdan bu saytı və əhatə etdiyi məlumatları hər kəs üçün faydalı etməsini istəyirik. Həqiqətən də bərəkət də müvəffəqiyyət də Allahdandır.

Bildiyimiz kimi hər bir müsəlmanın öz dinini doğru şəkildə öyrənib maariflənməsinə ehtiyacı vardır. Bu, ən birinci onun özünün daha sonra isə ətrafının Allahın sevib razı qaldığı şəkildə Ona ibadət etməsi üçündür. Bu yolda isə insan addımlarını müəyyən bir tərtiblə qoymalıdır ki, bu tərtibdə ilk və ən böyük yeri Tövhid alır. Allaha etdiyimiz hər bir ibadətin qəbul olunması üçün iki şərt mövcuddur. Bunlardan biri Tövhid, digəri isə o ibadəti Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (salləllahu aleyhi va səlləm) etdiyi kimi etməkdir, bir sözlə desək – şəriətə müvafiq olaraq.

Tövhidə gəldikdə isə o – Allahdan başqa ibadət olunanları inkar etmək və yalnız Allaha ibadət etməkdir. Lakin bu söz, qısa tərifindən fərqli olaraq, daha geniş mənaları və daha çox məsələləri özündə əhatə edir. Tövhidə zidd olan isə şirkdir. Şirk Allahla yanaşı ibadətdə kimisə Ona bərabər tutmağa deyilir. Bir müsəlmanın da şirkdən son dərəcə həzər etməsi gərəkdir. Bu da Tövhid və Şirk barəsində dərin məlumatlara yiyələnmədən baş verməsi qeyri-mümkün olan bir şeydir. Həmçinin insan bilməlidir ki, yalnız Allahın bəxş etməyə qadir olduğu dünya və axirət səadətinə, qəlb rahatlığına, problemlərdən qurtulmağa və s nailiyyətlərə insan yalnız Tövhidi doğrultmaqla nail ola bilər. Elə saytımızın da əsas hədəfi – Tövhidi, onun əhəmiyyətini və əhatə etdiyi məsələləri böyük İslam alimlərinin qələmindən öz dilimizə tərcümə edərək insanlara çatdırmaqdır.

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ibadətin qəbul olunması üçün olan şərtlərdən ikincisi, həmin ibadəti şəriətə müvafiq olaraq yerinə yetirməkdir. Beləki əgər bir insan, etdiyi ibadəti şəriətdə olmayan bir formada edərsə, bidət etmiş olar ki, bidət olduqca təhlükəli qapılardan biridir.

Bidət – Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi va səlləm) dövründə, bu din tamamlandıqdan sonra ona əlavə olunan yeniliklərə deyilir. Bidətlərdən qorunmaq üçün isə insan ilk öncə səbəb olaraq bidəti tanımaq üçün Sünnəni ətraflı şəkildə öyrənməli, daha sonra isə Allahdan şirkə və bidətə düşməkdən onu qorumasını və ölənədək haqq din üzərində sabit saxlamasını istəməlidir.

Həmçinin bunlarla yanaşı, İslam dini ilə maraqlanan kəslərin doğru-düzgün, Quran və Sünnəyə müvafiq olaraq maariflənmələrini təmin etmək də hədəflərimizdən biridir.

Saytımızı Allahın köməyi ilə müsəlmanların xatırladılmağa ehtiyac duyduqları hər bir məsələyə toxunaraq mütəmadi olaraq yeniləməyə çalışacağıq. Bunun üçün Allahdan ixlas, müvəffəqiyyət, bərəkət və davamiyyət istəyirik. Həqiqətən də Allah bizə yardım etməsə biz heç bir şey edə bilməyəcəyik. Güc və qüvvət yalnız Allaha məxsusdur.

Qeyd: Sayta yerləşdirilən hər bir material Muxtar Ağakişiyev, Muhəmməd Məmmədov, Sahib Əsədov, Zubeyr Dinbazov və s digər Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzun və tələbələri tərəfindən nəzarətdən keçirildikdən sonra sayta yerləşdirilir.

Senxatirlat.Com saytının rəsmi heyəti

Namaz Vaxtları

  Bakı, Azərbaycan
  18.01. 2018
  NamazVaxt
  Sübh06:22
  Günəş08:01
  Zöhr12:51
  Əsr15:22
  Məğrib17:42
  İşa19:12
  Namaza yeni başlayıram